START

  Wyniki

  Nasze kluby

  Mapa

  Zaloguj
 wszystkie   noga   kosz   siatka   lekka   pływanie   ping-pong   żagle   siłowe   sp.walki   wywiady     

  ZOBACZ

::  LEKKA ATLETYKA


Wydarzenia
 
XVI Ogólnopolskie Żukowskie Biegi Przełajowe
21 marca 2007 20:51 - Arkadiusz Pieper [28]
22 kwietnia 2007 r. w Żukowie odbędą się XVI Ogólnopolskie Żukowskie Biegi Przełajowe.

ORGANIZATOR
 • Urząd Gminy Żukowo 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52
 • Tel/ Fax. 058 685 83 55
 • Email : sport@zukowo.pl, www.zukowo.pl

CEL IMPREZY
 • Popularyzacja sportu
 • Popularyzacja biegów masowych, jako formy spędzania wolnego czasu
 • Promocja Gminy Żukowo - Kolebki Kaszubskiego Haftu

UCZESTNICTWO
 • W biegach głównych mogą wystartować wszyscy zgłoszeni, którzy ukończyli 15 rok życia.
 • Szkoły mogą zgłaszać uczestników na listach zbiorczych.
  ZGŁOSZENIA
  • Listownie na adres Organizatora do dnia 22.04.2007r, decyduje data dotarcia zgłoszenia do organizatorów. Zgłoszenie powinno zawierać:
   • imię
   • nazwisko
   • datę urodzenia
   • narodowość
   • adres do korespondencji – ulica, nr, nr domu, kod pocztowy, miejscowość
   • wybrana konkurencja
  • Zgłoszenia będą przyjmowane również w Biurze Zawodów zlokalizowanym przy starcie w dniu 22.04.2007r. w godz.11.00-12.50 najpóźniej 30 minut przed danym biegiem

  OPŁATA STARTOWA
  • Nie pobiera się opłaty

  NAGRODY
   • W Biegu Głównym Seniorów i Seniorek kat. 18-35 lat , dla zawodników zajmujących miejsca od 1 do 6 przyznaje będą nagrody pieniężne
   • Nagrody rzeczowe, medale i dyplomy dla zawodników zajmujących miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii
   • Dyplomy dla zawodników zajmujących miejsca od 4 do 6 w każdej kategorii
   • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkę z biegów
  1. Nagrody Specjalne
    Dla Szkoły, której uczestnicy zdobędą najwięcej punktów ( suma miejsc od 1-6 w poszczególnych kategoriach, według zasady: 1m. – 6 pkt., 2m. – 5 pkt., i.t.d.)
   • Spośród wszystkich uczestników biegów zostanie wylosowana nagroda pieniężna

  INFORMACJE DODATKOWE:
  • Uczestnicy biegu we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia.
  • Organizatorzy zapewniają na mecie wodę.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
  • Uczestnicy otrzymują na starcie karteczkę, wypełniają ją, biegną z nią i oddają na mecie
  • Przypadki sporne rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów


  WASZE OPINIE

dodaj opinię

 
NASZE SERWISY


© 2002-2019
0.31

POLECAMY: nocleg nad morzem | maszyny do lodów | maszyny do lodów świderków | granitory | Kłanino Pałac Krokowa Hotel